Home / Sách - Giáo trình / Đại học - Cao Đẳng / 100 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học có đáp án

100 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học có đáp án


Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn: KINH TẾ HỌC đây là tài liệu giúp ôn thi cao học của tác giả Nguyễn Hoài Bảo (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM). Tài liệu này có 100 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án kèm theo).

Tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học có đáp án

Pages: 49

Định dạng file: Pdf

Đọc Online và Tải Về Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *