Home / Sách - Giáo trình / Đại học - Cao Đẳng / Giáo trình đại cương / Chủ nghĩa xã hội khoa học / Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên


BÀI 1: CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
BÀI 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
BÀI 3: ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, CON ĐƯỜNG MÀ ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA ĐÃ LỰA CHỌN
BÀI 4: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH NƯỚC TA TRONG TÌNH HÌNH MỚI
BÀI 5: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA
BÀI 6: PHAT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, TUỔI TRẺ VIỆT NAM THI ĐUA HỌC TẬP, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XUNG KICH TÌNH NGUYỆN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN

Tài liệu: 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

Pages: 45

Định dạng file: Word

Đọc Online và Tải Về Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *