Chat with us, powered by LiveChat

100 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học có đáp án

100 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học có đáp án

Bộ câu 100 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học đây là tài liệu giúp ôn thi cao học của tác giả Nguyễn Hoài Bảo (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM).

Tài liệu này có 100 câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án kèm theo).

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo