Đề cương bài giảng môn đường lối đảng cộng sản việt nam

Tài liệu bài giảng Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam – File Word

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


LỜI NÓI ĐẦU

Triển khai thực hiện dạy và học Chương trình các môn Lý luận chính trị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ Chính trị đã biên soạn tập bài giảng “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam” để nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập trong Nhà trường.
Tập bài giảng không ngoài mục đích là giúp sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản, cốt lõi của đường lối cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, sinh viên có những nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng.
Mặc dù chúng tôi đã có rất nhiều cố gắng nghiên cứu, tham khảo, chắt lọc những kiến thức cơ bản nhưng có thể còn nhiều thiếu sót, rất mong và cám ơn sự đóng góp chân thành của bạn đọc để tập bài giảng ngày càng hoàn thiện và bổ ich hơn.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục