Home / Sách - Giáo trình / Đại học - Cao Đẳng / Bài giảng môn pháp luật đại cương PTIT Pdf

Bài giảng môn pháp luật đại cương PTIT Pdf


Bài giảng môn Pháp luật đại cương của Thạc sĩ Lê Thị Bích Ngọc trường học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, dành cho các bạn sinh viên tham khảo để nắm những bản chất chung về nhà nước, nguồn gốc nhà nước. Mời các bạn tham khảo.

Tài liệu: Bài giảng môn pháp luật đại cương trường Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Pages: 104

Định dạng file: Pdf

Đọc Online và Tải Về Ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *