Chat with us, powered by LiveChat

Đề thi Dẫn luận ngôn ngữ học EAUT 2014 có đáp án

Đề thi Dẫn luận ngôn ngữ học EAUT 2014 có đáp án

🏆 Đề thi Dẫn luận ngôn ngữ học EAUT 2014 có đáp án – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á – KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 01

NĂM: 2014

Tên học phần: Dẫn luận ngôn ngữ học Số tín chỉ: 03

Ngành học: Ngôn ngữ Anh

Bậc đào tạo: Đại học

Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Tự luận

Được sử dụng tài liệu: Không được sử dụng tài liệu: X

Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Lê Thị Huệ Chữ ký:……………………..

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Bộ gồm 04 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC – năm 2014 của Trường Đại học Đông Á. Mỗi đề thi có 03 câu hỏi.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo