Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bộ tài liệu giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà xuất bản Chính trị quốc gia (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) (Tái bản lần thứ nhất)

Chủ biên:
PGS, TS. Mạch Quang Thắng
Tập thể tác giả:
– PGS. Lê Mậu Hãn Chương I
– TS. Vũ Quang Hiển Chương II
– TS. Phạm Ngọc Anh Chương III
– PGS, TS. Ngô Đăng Tri Chương IV
– PGS, TS. Mạch Quang Thắng Chương V, VII
– PGS, TS. Bùi Đình Phong Chương VI
– TS. Ngô Văn Thạo Chương tham khảo
Cộng tác viên
Vũ Thanh Bình

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục