Hệ thống kiến thức sinh học 10

Bộ tài liệu hệ thống kiến thức sinh học 10 tham khảo – File PDF

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức môn Sinh học lớp 10 năm 2021, chiasetailieu sẽ gửi đến độc giả tài liệu hệ thống Kiến thức trọng tâm Sinh học 10 theo bài học đầy đủ, chi tiết nội dung lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm và giải các bài tập trong sách giáo khao Sinh học 10.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài 1. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
 2. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG
 • Các cấp tổ chức của thế giới sống:
 • Nguyên tử- phân tử – bào quan – tế bào – mô – cơ quan – hệ cơ quan – cơ thể – quần thể – quần xã- hệ sinh thái – sinh quyển.
 • Các cấp tổ chức sống chính: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái.
 • Học thuyết tế bào:
 • Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.
 • Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc rất chặt chẽ, trong đó tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống.
 1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG  CỦA CÁC CẤP TỔ CHỨC SỐNG
 2. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
 • Tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp trên.
 • Tổ chức sống cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp mà còn có những đặc tính nổi trội hơn.
 1. Hệ thống mở và tự điều chỉnh
 • Hệ thống mở: Sinh vật ở mọi tổ chức đều không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường- sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường.
 • Mọi cấp độ tổ chức từ sống đến cao đều có các cơ chế tự điều chỉnh để đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng trong hệ thống– hệ thống cân bằng và phát triển.
 1. Thế giới sống liên tục tiến hóa
 • Thế giới sinh vật liên tục sinh sôi nảy nở và không ngừng tiến hóa.
 • Các sinh vật trên Trái Đất đều có đặc điểm chung do có chung nguồn gốc nhưng luôn tiến hóa theo nhiều hướng khác nhau– thế giới sống đa dạng và phong phú.
 1. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý

Câu 1. Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào?

Câu 2. Tại sao nói hệ sống là hệ thống mở và tự điểu chỉnh? Cho ví dụ

Câu 3. Tại sao khi ta ăn nhiều đường nhưng lượng đường trong máu vẫn luôn giữ được ở mức ổn định?

Câu 4. Trình bày vai trò của gan trong việc điều hoà nồng độ Glucôzơ máu?

Câu 5. Tại sao nói: thế giới sống liên tục tiến hóa?

Bài 2 – CÁC GIỚI SINH VẬT

A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT

 1. Giới và hệ thống phân loại 5 giới
 2. Khái niệm
 • Giới là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Hệ thống phân loại từ thấp đến cao như sau : Loài ( species) – chi (Genus) –  họ (family) – bộ (ordo) – lớp (class) – ngành (division) – giới (regnum).

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục