Hướng dẫn làm bài tập thực hành Kinh tế lượng trên Eviews

🏆 Hướng dẫn làm bài tập thực hành Kinh tế lượng trên Eviews 4.0

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Tài liệu này được Ths Bùi Dương Hải – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên, tài liệu này được viết cho thực hành phiên bản EVIEWS 4.0 (trình bày thành 10 bài học cụ thể).

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục