Một số phương pháp giải hệ phương trình – Nguyễn Minh Nhiên

🏆 Tổng hợp một số phương pháp giải hệ phương trình – File PDF

Cách giải hệ phương trình bằng phép thế là đưa nhiều ràng buộc về ít ràng buộc, đưa hệ nhiều phương trình về hệ ít phương trình hay là đưa hệ phương trình về phương trình.Bởi vậy, đây là cách làm tự nhiên nhất, theo quan điểm đưa cái phức tạp về cái đơn giản.Dấu hiệu nhận dạng đối với hệ phương trình giải bằng phép thế là ít nhất một trongcác phương trình có thể rút được một ẩn qua các ẩn còn lại  việc thế vào những những phương trình kia cho ta phương trình hay hệ phương trình có thể giải được

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục