Giáo trình môn lịch sử đảng cộng sản việt nam Pdf

Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam nhà xuất bản chính trị quốc gia (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung) Đồng chủ biên: PGS, NGND.Lê Mậu Hãn – PGS,TS.Trình Mưu GS,TS. Mạch Quang Thắng Tập thể tác …

Read More »

109 câu hỏi trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học có đáp án

109 câu hỏi trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học bao gồm cả đáp án là tài liệu học tập hay dành cho các bạn sinh viên đại học – cao đẳng ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi …

Read More »

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học Pdf

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học, cao đẳng) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung) Đồng Chủ biên: GS,TS. Đỗ Nguyên Phương TS. Nguyễn Viết Thông Tập Thể tác giả: PGS,TS. Đỗ Công Tuấn PGS,TS. Nguyễn Đức Bách GS,TS. …

Read More »