Phân tích tiền đề ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU: Trong tình hình thế giới đang sục sôi khí thế cách mạng, nhiều phong trào công nhân nổ ra cùng với sự ra đời của nhiều Đảng cộng sản như Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Đức… đã cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào cách …

Read More »

Bài thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh

MỤC LỤC CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP HỒ CHÍ MINH ………………………………………….. 3 1.1 Khái niệm phương pháp luận………………………………………………………………………………………………….. 3 1.2 Phương pháp Hồ Chí Minh…………………………………………………………………………………………………….. 3 1.2.1 Khái niệm phương pháp Hồ Chí Minh……………………………………………………………………………….. 3 1.2.2 Cơ sở hình thành và sự ra đời của phương …

Read More »

Tiểu luận Tôn giáo và ảnh hưởng của tôn giáo đến đời sống xã hội

Tôn giáo và ảnh hưởng của tôn giáo đến xã hội  A – MỞ ĐẦU : Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới : thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong …

Read More »

Bài thu hoạch quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước. − Quê hương, gia đình giàu truyền thống yêu nước − 10 năm sống ở Huế cho Nguyễn Tất Thành thấy …

Read More »