Sách giáo khoa Công Nghệ lớp 8

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Công Nghệ lớp 8 đầy đủ – File PDF

Chuyên mục: Công nghệ
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Xuất bản năm: 2016
Giới thiệu: Sách giáo khoa Công Nghệ 8 – Công nghiệp gồm các phần:
Phần 1: Vẽ Kỹ Thuật
Chương I: Bản vẽ các khối hình học
Chương II: Bản vẽ kỹ thuật
Phần 2: Cơ khí
Chương III: Gia công cơ khí
Chương IV: Chi tiết máy và lắp ghép
Chương V: Truyền và biến đổi chuyển động
Phần 3: Kỹ thuật điện
Chương VI: An toàn điện
Chương VII: Đồ dùng điện gia đình
Chương VIII: Mạng điện trong nhà

Sách giáo khoa Công Nghệ lớp 8
Sách giáo khoa Công Nghệ lớp 8

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục