Sách giáo khoa Địa Lí lớp 8

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Địa Lí lớp 8 đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 8 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Sách gồm hai phần:Thiên Nhiên, Con Người Ở Các Châu Lục và Địa Lý Việt Nam cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý…

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 8

PHẦN MỘT: THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (tiếp theo)

XI. CHÂU Á
Bài 1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản
Bài 2. Khí hậu châu Á
Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á
Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á
Bài 5. Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á
Bài 6. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á.

Sách giáo khoa Địa Lí lớp 8
Sách giáo khoa Địa Lí lớp 8

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục