Sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân lớp 9

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân lớp 9 đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 9 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm 18 bài học về ý thức đạo đức, quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của công dân trong đời sống, pháp luật …
Mục lục Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 9 :
Bài 1: Chí công vô tư

Bài 2: Tự chủ

Bài 3: Dân chủ và kỷ luật

Bài 4: Bảo vệ hòa bình

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Bài 6: Hợp tác cùng phát triển

Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Bài 8: Năng động, sáng tạo

Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước,quản lý xã hội của công dân

Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân lớp 9
Sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân lớp 9

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục