Sách giáo khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh lớp 11

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh lớp 11 đầy đủ – File PDF

Cuốn sách giáo khoa Giáo dục Quốc Phòng – An Ninh 11 do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 11 cuốn tài liệu đề học về bộ môn quốc phòng, an ninh

Sách giáo khoa Giáo dục Quốc Phòng – An Ninh 11 cung cấp cho các em các bài học gồm:

BÀI 1: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
BÀI 2: LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
BÀI 3: BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
BÀI 4: GIỚI THIỆU SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC
BÀI 5: KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC
BÀI 6: KỸ THUẬT SỬ DỤNG LƯU ĐẠN
BÀI 7: KỸ THUẬT CẤP CỨU VÀ CHUYỂN THƯƠNG

Sách giáo khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh lớp 11
Sách giáo khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh lớp 11

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục