Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm lớp 1 Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách Hoạt Động Trải Nghiệm lớp 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ – File PDF

Bắt đầu từ hôm nay, các con sẽ bắt đầu tham gia các hoạt động giáo dục tại ngôi trường tiểu học thân yêu. Ngay từ lần đầu mở những trang sách này, trẻ sẽ dần làm quen với các hoạt động bổ ích trong và ngoài lớp học.

Sách Hoạt động trải nghiệm 1 gồm 9 chủ đề. Mỗi chủ đề được thể hiện trong tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề, tiết sinh hoạt lớp với nội dung trải nghiệm phù hợp.

Kết nối tri thức

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
89 trang
Nguồn
Hành trang số – NXB Giáo dục
Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm lớp 1 Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Hoạt Động Trải Nghiệm lớp 1 Kết Nối Tri Thức

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục