Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Lịch sử và Địa Lí lớp 4 đầy đủ – File PDF

Lịch sử và Địa lí 4
Chuyên mục: Lịch sử
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Xuất bản năm: 2014
Giới thiệu: Sách giáo khoa: Lịch sử và Địa lí 4, gồm hai phần:
Phần Lịch sử
– Buổi đầu dựng nước và giữ nước
– Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập
– Buổi đầu độc lập
– Nước Đại Việt thời Lý
– Nước Đại Việt thời Trần
– Nước Đại Việt buổi đầu thời hậu Lê
– Nước Đại Việt thế kỷ XVI – XVIII
– Buổi đầu thời Nguyễn
Phần Địa lí
– Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người miền núi và trung du
– Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người miền đồng bằng
– Vùng biển Việt Nam

Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 4
Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 4

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục