Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 bài tập phần Địa Lí Chân Trời Sáng Tạo

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 bài tập phần Địa Lí Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ – File PDF

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến,

Cuốn sách Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 (phần Địa lí) (bộ sách Chân trời sáng tạo) sẽ giúp các em tiếp nhận và vận dụng kiến thức của sách giáo khoa vào thực tiễn.

Để các em tiện theo dõi và học tập, các bài tập được trình bày theo thứ tự các bài trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 (phần Địa II). Cuốn sách bao gồm các bài tập ôn luyện dưới nhiều dạng: trắc nghiệm, điền khuyết, vẽ sơ đồ, biểu đồ,…; những bài tập tình huống vận dụng, liên hệ thực tiễn để các em thể hiện khả năng vận dụng sáng tạo trong cuộc sống. Sách bài tập có hình ảnh đi kèm, tuy nhiên, để hoàn thành một số bài tập, các em sẽ cần dùng nội dung và kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6.

Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 bài tập phần Địa Lí Chân Trời Sáng Tạo
Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 bài tập phần Địa Lí Chân Trời Sáng Tạo

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục