Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 Nâng cao Tập 1

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 Nâng cao Tập 1 đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 10 Nâng Cao Tập 1
Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 10 Nâng Cao Tập 1 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Tuần 1

Tổng quan nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử
Văn bản
Phân loại văn bản theo phương thức biểu đạt
Tuần 2

Khái quát văn học dân gian Việt Nam
Phân loại văn bản theo phong cách chức năng ngôn ngữ
Luyện tập về các kiểu văn bản và phương thức biểu đạt
Tuần 3

Chiến thắng Mtao Mxây (Trích sử thi Đăm Săn)
Đọc thêm: Đẻ Đất Đẻ Nước
Văn bản văn học
Bài viết số 1 (Chọn một trong sáu kiểu văn bản)
Tuần 4

Uy-lít-xơ trở về (Trích sử thi Ô-đi-xê – Hô-me-rơ)
Văn bản văn học (Tiếp theo)
Thực hành lập ý và viết đoạn văn theo các yêu cầu khác nhau
Tuần 5

Ra-ma buộc tội (Trích sử thi Ra-ma-ya-na – Van-mi-ki)
Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ
Tuần 6

Tấm Cám
Đọc thêm: Chử Đồng Tử
Tóm tắt văn bản tự sự (Theo chuyện của nhân vật chính)
Tuần 7

Nhưng nó phải bằng hai mày và Tam đại con gà
Lời tiễn dặn (Trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu)
Trả bài viết số 1
Tuần 8

Ca dao yêu thương, tình nghĩa
Bài viết số 2 (Văn tự sự và miêu tả)
Tuần 9

Ca dao than thân
Ca dao hài hước, châm biếm
Đọc thêm: Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn,…
Luyện tập về nghĩa của từ
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu
Tuần 10

Tục ngữ về đạo đức, lối sống
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Quan sát, thể nghiệm đời sống
Tuần 11

Xuý Vân giả dại (Trích chèo Kim Nham)
Đọc hiểu văn bản văn học
Đọc tích luỹ kiến thức
Tuần 12

Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
Tỏ lòng (Thuật hoài – Phạm Ngũ Lão)
Trả bài viết số 2
Bài viết số 3 (Văn biểu cảm Bài làm ở nhà)
Tuần 13

Nỗi lòng (Cảm hoài – Đặng Dung)
Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới, bài 43 – Nguyễn Trãi)
Đọc thêm: Vận nước (Quốc tế Pháp Thuận) – Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thì chúng Mãn Giác) – Hứng trở về (Quy hứng Nguyễn Trung Ngạn)
Đặc điểm của văn bản nói và văn bản viết
Tuần 14

Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí – Nguyễn Du)
Luyện tập về biện pháp tu từ
Liên tưởng, tưởng tượng
Tuần 15

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng Lí Bạch)
Cảm xúc mùa thu (Thu hứng Đỗ Phủ)
Tì bà hành (Bạch Cư Dị)
Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê – Lầu Hoàng Lạc – Khe chim kêu
Tuần 16

Thơ hai-cư
Đọc thêm: Viêm Mai bàn về thơ
Trả bài viết số 3
Ôn tập về Làm văn (Học kì I)
Tuần 17

Ôn tập về Văn học (Học kì I)
Bài viết số 4 (Kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I)
Tuần 18

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
Lập kế hoạch cá nhân

Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 Nâng cao Tập 1
Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 Nâng cao Tập 1

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục