Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Sách bài tập 2 Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Sách bài tập Kết Nối Tri Thức đầy đủ – File PDF

TIẾNG ANH 6 – SÁCH BÀI TẬP, tập hai được biên soạn để giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp tiếng Anh các em đã học trong Tiếng Anh 6 – Sách học sinh, tập hai. Sách gồm 6 đơn vị bài tập ứng với 6 đơn vị bài học trong Tiếng Anh 6 – Sách học sinh, tập hai và 2 bài tự kiểm tra (Test yourself).

MỖI ĐƠN VỊ BÀI TẬP GỒM 5 PHẦN:

PRONUNCIATION củng cố khả năng phát âm, khả năng nhận biết của học sinh về những âm phát âm giống nhau và những âm được phát âm khác nhau trong từ, nhận biết và sử dụng đúng trọng âm từ, trọng âm câu, và ngữ điệu trong câu.
VOCABULARY & GRAMMAR củng cố những từ và cấu trúc ngữ pháp học sinh đã học và mỏ rộng khối lượng từ vựng của các em thông qua các dạng bài tập khác nhau.
SPEAKING củng cố khả năng nói học sinh đã học thông qua các hình thức như: nhìn (sơ đồ, tranh, v.v.) và thực hành nói, điền thông tin vào hội thoại và thực hành nói, viết và thực hành nói, trả lời các câu hỏi thông qua nói, v.v.
READING củng cố và phát triển kĩ năng đọc hiểu của học sinh ở cấp độ đoạn văn và đoạn thoại ngắn thông qua các hình thức đọc và chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống, đọc và tự tìm từ đúng để điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, v.v.
WRITING củng cố kĩ năng viết đoạn văn của học sinh về những chủ đề các em đã học.
TEST YOURSELF 3 và TEST YOURSELF 4 giúp học sinh tự kiểm tra những nội dung kiến thức và những yêu cầu về kĩ năng các em đã học sau mỗi 3 đơn vị bài học, đồng thời làm quen với các dạng bài kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Các bài tập trong Tiếng Anh 6 – Sách bài tập, tập hai đa dạng, phong phú, bám sát ngữ pháp, từ vựng và chủ đề trong Tiếng Anh 6 – Sách học sinh, tập hai.
Sách có nhiều tranh minh họa sinh động nhằm hỗ trợ học sinh liên hệ hình ảnh với từ ngữ về tình huống trong khi làm bài tập và thực hành giao tiếp.

Tập thể tác giả hi vọng Tiếng Anh 6 – Sách bài tập, tập hai sẽ là một phương tiện hỗ trọ tốt cho học sinh lớp 6 học tiếng Anh.

Chúc các em học tiếng Anh thành công!

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Sách bài tập 2 Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Sách bài tập 2 Kết Nối Tri Thức

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục