Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ – File PDF

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 được triển khai theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Sách do các tác giả Việt Nam là các chuyên gia ngôn ngữ, giảng viên các trường Đại học Ngoại ngữ và GV giỏi biên soạn với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và nghiệp vụ giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với nhà xuất bản danh tiếng trên thế giới Pearson Education ở hai bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Sách Tiếng anh 6 – Global Success được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, lấy việc học làm trung tâm nhằm phát huy toàn diện các kĩ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết). Năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của HS được phát triển thông qua hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo.

Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục