Sách giáo khoa Tin học lớp 10

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Tin học lớp 10 đầy đủ – File PDF

Cuốn sách giáo khoa Tin học 10 do tác giả Hồ Sĩ Đàm làm chủ biên, biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo nhằm cung cấp cho các em các khái niệm, kiến thức về tin học, các vấn đề về thông tin, dữ liệu…

Sách giáo khoa Tin học lớp 10
Sách giáo khoa Tin học lớp 10

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục