Sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ – File PDF

Kết nối tri thức

Bộ SGK Lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm 9 môn học đang được rất nhiều trường sử dụng. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống điện tử trên Hoc10 dành cho học sinh lớp 1 bao gồm các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Đạo Đức, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm.
Bộ sách lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống năm 2021 – 2022 sẽ cập nhật nội dung mới nhất dành cho học sinh cũng như thầy cô giáo. Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế, cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam

Sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Toán lớp 1 tập 1 Kết Nối Tri Thức

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục