Home / Sách - Giáo trình / Đại học - Cao Đẳng / Giáo trình đại cương / Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phân tích tiền đề ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU: Trong tình hình thế giới đang sục sôi khí thế cách mạng, nhiều phong trào công nhân nổ ra cùng với sự ra đời của nhiều Đảng cộng sản như Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Đức… đã cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào cách …

Read More »

Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

BÀI 1: CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM BÀI 2: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM BÀI …

Read More »

200 câu hỏi trắc nghiệm môn lịch sử đảng có đáp án

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ ĐẢNG 1. Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhân đảng ta là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản vào thời gian nào? b. 11-11-1931 2. Ban thường vụ Trung …

Read More »

Giáo trình môn lịch sử đảng cộng sản việt nam Pdf

Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam nhà xuất bản chính trị quốc gia (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung) Đồng chủ biên: PGS, NGND.Lê Mậu Hãn – PGS,TS.Trình Mưu GS,TS. Mạch Quang Thắng Tập thể tác …

Read More »