Home / Sách - Giáo trình / Đại học – Cao Đẳng (page 4)

Đại học – Cao Đẳng

85 Bài tập trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin có đáp án

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm kinh tế chính trị 1. Hình thức quan hệ tài chính giữa nhà nước và doanh nghiệp bao gồm những gì? Thuế, trợ cấp và mua bán các quỹ tiền tệ. 2. Cấu trúc của thị trường tài chính là: Thị trường tiền tệ …

Read More »

Sách hướng dẫn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Kinh tế chính trị Mác Lê-nin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những con người không chỉ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, …

Read More »