Home / Sách - Giáo trình / Tài liệu ôn thi

Tài liệu ôn thi

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin FTU

ĐỀ CƯƠNG CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Trường ĐH Ngoại Thương Tp HCM $1/ HÀNG HOÁ VÀ TIỀN TỆ Sản xuất hàng hoá và điều kiện ra đời của nó. a/ Sản xuất hàng hoá: là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất nhằm để …

Read More »

Đề cương ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin HP2 Học thuyết giá trị Một hợp tác xã nông nghiệp sản xuất được 50 tấn lúa/vụ, họ bán 5 tấn để chi tiêu khác, số còn lại để ăn. Hỏi hợp tác xã trên …

Read More »