Sách luyện dịch việt anh qua những mẫu câu thông dụng

Tài liệu sách luyện dịch việt anh qua những mẫu câu thông dụng – File PDF

Nhằm giúp các bạn đang theo học tiếng Anh có thêm tài liệu trau dồi kỹ năng dịch Việt – Anh thông qua những mẫu câu thông dụng mời các bạn cùng tham khảo. Quyển sách này chứa những câu dịch Việt sang Anh với mọi chủ đề, theo suy nghĩ của một người bình thường. Và cuối bài là tóm tắt lại công thức để dịch.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Cuốn eBook gồm có 3 phần:

  • Phần thứ nhất giới thiệu 52 mẫu câu Việt – Anh thông dụng.
  • Phần hai đưa ra các bài áp dụng luyện dịch
  • Phần cuối 3 trình bày các bài luyện dịch thêm để các bạn nâng cao kỹ năng của mình.
Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục