Home / Tag Archives: Tài liệu tổng hợp

Tag Archives: Tài liệu tổng hợp

Ngân hàng 100 câu hỏi môn tư tưởng HCM luôn có trong đề thi

100 câu hỏi môn tư tưởng HCM: 1. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu “Tự do-Bình đẳng-Bát ái” vào năm nào? 2. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh vào thời gian nào? 3. Nguyễn Tất Thành gởi bản “yêu sách của nhân …

Read More »

Những câu hỏi tự luận môn tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

1. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam  •Trong 10 năm đầu của quá trình tìm tòi đấu tranh: – Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. – Trong …

Read More »

276 câu trắc nghiệm đường lối cách mạng của ĐCSVN

Đề Cương Ôn Tập Môn Lịch Sử Đảng Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ? a. 1858-1884 b. 1884-1896 c. 1896-1913 d. 1914-1918 Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân …

Read More »