Đề cương môn nghe Tiếng Anh 5

Tổng hợp đề cương môn nghe Tiếng Anh 5 – File PDF

Môn nghe Tiếng Anh là phần cực kì khó và chỉ có luyện tập thì mới có thể nghe tốt hơn mỗi ngày. Đối với môn Tiếng Anh 5 thì chiasetailieu đã tổng hợp lại bộ đề cương luyện nghe để cho các bạn nắm bắt thông tin tốt hơn và luyện nghe hiệu quả.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

ĐỀ CƯƠNG MÔN TIẾNG ANH – NGHE 5
According to the talk what is the news about?
a. General education
b. Local cultures
c. International sports
d. National economics
Phản hồi
Đáp án đúng là: Local cultures
Vì: The speaker says, ”I’m here with you for the next hour to bring you some local
cultural news.”
What is a language learner advised to keep?
Chọn một câu trả lời:
a. A personal diary
b. A grammar book
c. A language log
d. A learning partner
Đáp án đúng là: A language log
Vì: The speaker says, ” The benefit of a log like this is that you get to practice a bit of
writing, of course, but it’s also good to reinforce new vocabulary.”

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục