600 câu trắc nghiệm môn pháp chế dược mới nhất 2021

Tài liệu 600 câu trắc nghiệp môn pháp chế dược mới nhất 2021 – File PDF

Bộ 600 câu trắc nghiệm môn pháp chế dược mới nhất năm 2021. Các câu trắc nghiệm được chia thành nhiều từng phần cụ thể theo các bài học để giúp người ôn luyện có thể nắm bắt tốt hơn

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

BÀI 1 – LUẬT DƯỢC

BÀI 2 – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

BÀI 3 – LUẬT THANH TRA

BÀI 4 – QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUỐC GÂY NGHIỆN, HƯỚNG TÂM THẦN

BÀI 5 – QUY CHẾ KÊ ĐƠN

BÀI 6 – QUY CHẾ THÔNG TIN QUẢNG CÁO THUỐC

BÀI 7 – QUY ĐỊNH GHI NHÃN DƯỢC PHẨM VÀ MỸ PHẨM

BÀI 8 – QUY CHẾ ĐĂNG KÝ THUỐC

BÀI 9 – QUY CHẾ DƯỢC BỆNH VIỆN

BÀI 10 – DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU

BÀI 11 – QUY CHẾ BẢO QUẢN THUỐC – HÓA CHẤT – DỤNG CỤ Y TẾ

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục