1000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất được sử dụng

Tài liệu tổng hợp 1000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất được sử dụng – File PDF

Nhưng khi đọc nhiều tài liệu tiếng Anh nhiều người thấy có những từ vựng thường xuyên lặp đi lặp lại. Và theo thống kê những từ này (khoảng 1000 từ vựng cho đến 1500 từ) sẽ xuất hiện trong khoảng 85% nội dung các bài viết bằng tiếng Anh. Trong khi mình học 3000 từ vựng, thì mức độ đọc hiểu chỉ tăng lên thêm 7%.

Ví dụ: các article ( a, an, the) sẽ xuất hiện nhiều nhất, tiếp theo đó là pronoun (I, he, she, it…) và các động từ chỉ hành động (look, say, write, check..)

Khi mới bắt đầu học tiếng Anh, các bạn chỉ cần học 1000 từ vựng Tiếng Anh thông dụng nhất để hiểu và có thể tự đặt câu ví dụ. Sau đó, ráp các từ lại thành câu hoàn chỉnh là có thể giao tiếp ổn.

Xem thêm: 360 động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

 

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục