Câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án

🏆 Tài liệu câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

001: 1 byte bằng

A. 2 bit B. 8 bit                                 C. 10 bit                               D. 16 bit

002: 1 KB bằng

A. 1000 bit B. 1024 bit C. 1000 byte                        D. 1024 byte

003: Ý nào dưới đây là đúng: Hệ điều hành máy tính cá nhân

A. là phần mềm phải có để máy tính cá nhân có thể hoạt động

B. là phần mềm cài sẵn trong mọi máy tính cá nhân

C. là phần mềm không được thay đổi trong máy tính cá nhân.

D. là phần mềm do công ty Microsoft độc quyền xây dựng và phát triển.

004: Ở tình huống nào dưới đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người

A. Khi dịch một cuốn sách B. Khi chẩn đoán bệnh

C. Khi phân tích tâm lý một con người D. Khi thực hiện một phép Toán phức tạp

005: Đọc các thông số cấu hình của một máy tính thông thường: 2GHz – 20GB – 256MB, bạn cho biết con số 256MB chỉ điều gì

A. Chỉ tốc độ của bộ vi xử lý

B. Chỉ dung lượng của đĩa cứng

C. Chỉ dung lượng của bộ nhớ chỉ đọc ROM

D. Chỉ dung lượng của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên RAM

006: Mục đích chủ yếu của chính sách an ninh thông tin của một tổ chức là gì

A. Quản lý việc đầu tư của công ty

B. Theo dõi và kiểm soát thông tin, dữ liệu nhạy cảm

C. Mô tả họat động kinh doanh

D. Thu nhập thông tin thị trường

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục