Chat with us, powered by LiveChat

Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê có đáp án

Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê có đáp án – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT THỐNG KÊ (gồm 2 đề và có đáp án kèm theo) – Năm 2014. Mỗi đề thi này có 40 câu trắc nghiệm.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo