Đề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê có đáp án – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


BỘ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT THỐNG KÊ (gồm 2 đề và có đáp án kèm theo) – Năm 2014. Mỗi đề thi này có 40 câu trắc nghiệm.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục