Chat with us, powered by LiveChat

Đề thi trắc nghiệm và tự luận Kinh tế vi mô EAUT 2014

Đề thi trắc nghiệm và tự luận Kinh tế vi mô EAUT 2014

Bộ đề thi trăc nghiệm và tự luận kinh tế vi mô trường EAUT

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


Bộ gồm 03 ĐỀ THI MÔN: KINH TẾ VI MÔ (năm 2014) của Trường Đại học Đông Á có kèm lời giải cho câu hỏi tự luận và đáp án cho câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi đề thi có 06 câu trắc nghiệm và 02 câu tự luận.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo