Đề thi tự luận Kinh tế vi mô có lời giải

Bộ đề thi tự luận kinh tế vi mô có lời giải – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: KINH TẾ VI MÔ năm 2014 dành cho sinh viên hệ Cao đẳng. Đề thi này có 2 phần: – Phần câu hỏi nhận định đúng/sai và giải thích: có 4 câu. – Phần bài tập: với 4 yêu cầu.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

 

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục