Chat with us, powered by LiveChat

Đề thi tự luận Kinh tế vi mô có lời giải

Đề thi tự luận Kinh tế vi mô có lời giải

Bộ đề thi tự luận kinh tế vi mô có lời giải – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


Xin giới thiệu đến các bạn sinh viên khối ngành Kinh tế ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: KINH TẾ VI MÔ năm 2014 dành cho sinh viên hệ Cao đẳng. Đề thi này có 2 phần: – Phần câu hỏi nhận định đúng/sai và giải thích: có 4 câu. – Phần bài tập: với 4 yêu cầu.

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

 

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo