Chat with us, powered by LiveChat

Đề thi Vi tích phân có lời giải CTU 2013

Đề thi Vi tích phân có lời giải CTU 2013

Bộ đề thi vi tích phân có lời giải của trường CTU năm 2013 – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


Bộ gồm 2 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: VI TÍCH PHÂN – năm 2013 của Trường Đại học Cần Thơ. Mỗi đề thi có 6 câu bài tập.

Cộng đồng chia sẻ tài liệu,sách, giáo án điện tử, bài giảng điện tử và e-book
Logo