Đề thi Vi tích phân có lời giải CTU 2013

Bộ đề thi vi tích phân có lời giải của trường CTU năm 2013 – File PDF

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY


Bộ gồm 2 ĐỀ THI (CÓ KÈM THEO ĐÁP ÁN) MÔN: VI TÍCH PHÂN – năm 2013 của Trường Đại học Cần Thơ. Mỗi đề thi có 6 câu bài tập.

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục