Sách giáo khoa Âm Nhạc lớp 2 vở bài tập Chân Trời Sáng Tạo

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Âm Nhạc lớp 2 vở bài tập Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ – File PDF

Chân trời sáng tạo

Cuốn Sách giáo khoa Vở bài tập âm nhạc 1 (Chân trời sáng tạo) do Nhà xuất bản Giáo dục
Việt Nam ấn hành, là tài liệu học tập với các dạng các bài tập được biên soạn theo sát các bài học trong sách giáo khoa. Nhằm giúp các em ôn luyện, củng cố , mở rộng các nội dung đã học trong sách giáo khoa.

Nội dung sách Âm nhạc 1 gồm các chủ đề và các bài học sau:
Chủ đề 1 Âm thanh ngày mới
Chủ đề 2 Nhịp điệu tuổi thơ
Chủ đề 3 Bài ca lao động
Chủ đề 4 Tiếng ca muôn loài
Chủ đề 5 Âm thanh ngày Tết
Chủ đề 6 Âm nhạc quanh em
Chủ đề 7 Giai điệu quê hương
Chủ đề 8 Vui cùng âm nhạc

Sách giáo khoa Âm Nhạc lớp 2 vở bài tập Chân Trời Sáng Tạo
Sách giáo khoa Âm Nhạc lớp 2 vở bài tập Chân Trời Sáng Tạo

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục