Sách giáo khoa Âm Nhạc lớp 2 vở bài tập Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Âm Nhạc lớp 2 vở bài tập Kết Nối Tri Thức đầy đủ – File PDF

Kết nối tri thức

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh lớp Hai thân mến!

Vở bài tập Âm nhạc 2 giúp các em thực hiện các hoạt động thực hành – luyện tập nội dung trong các chủ đề của sách giáo khoa Âm nhạc 2, hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực – đặc biệt là năng lực thực hành âm nhạc của mỗi cá nhân.

Các dạng bài tập trong vở sẽ tăng cường mở rộng những trải nghiệm, hiểu biết, khả năng thực hành và vận dụng của mỗi cá nhân hay khi phối hợp làm việc nhóm. Từ đó giúp các em thêm tự tin, chủ động và có sự sáng tạo âm nhạc theo ý thích của mình.

Vở bài tập Âm nhạc 2 được thiết kể rõ ràng, mạch lạc với nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, giúp các em dễ dàng khi thực hiện các bài tập; giúp cha mẹ tham gia hỗ trợ, kiểm soát việc học tập môn Âm nhạc của các em một cách hiệu quả!

VBT Vở Bài Tập Âm Nhạc Lớp 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống PDF được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Chúc các em học tập thật vui!

Nhóm tác giả

Sách giáo khoa Âm Nhạc lớp 2 vở bài tập Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Âm Nhạc lớp 2 vở bài tập Kết Nối Tri Thức

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục