Sách giáo khoa Bài Tập Toán lớp 5

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Bài Tập Toán lớp 5 đầy đủ – File PDF

Cuốn sách Bài tập toán 5 được biên soạn theo chương trình của Bộ giáo Dục và Đào tạo,nhằm cung cấp cho các em học sinh lớp 5 các dạng bài tập toán bám sát theo chương trình của sách giáo khoa hiện hành, giúp các em luyện tập, vận dụng các kiến thức đã học trên lớp để giải toán.

Cuốn sách “Bài tập toán 5” do Đỗ Đình Hoan làm chủ biên, biên soạn theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu để học tập, là cơ sở để các em vận dụng các kiến thức toán đã học trong sách giáo khoa áp dụng vào giải các bài tập trong sách bài tập lớp 5.

Sách giáo khoa Bài Tập Toán lớp 5
Sách giáo khoa Bài Tập Toán lớp 5

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục