Sách giáo khoa Công Nghệ lớp 6 bài tập Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Công Nghệ lớp 6 bài tập Kết Nối Tri Thức đầy đủ – File PDF

MỤC LỤC

Chương I. Nhà ở

Bài 1. Khái quát về nhà ở

Bài 2. Xây dựng nhà ở

Bài 3. Ngôi nhà thông minh.

Chương II. Bảo quản và chế biến thực phẩm

Bài 4. Thực phẩm và dinh dưỡng

Bài 5. Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm.

Chương III. Trang phục và thời trang

Bài 7. Trang phục trong đời sống

Bài 8. Sử dụng và bảo quản trang phục

Bài 9. Thời trang

Chương IV. Đồ dùng điện trong gia đình

Bài 10. Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình

Bài 11. Đèn điện

Bài 12. Nồi cơm điện

Bài 13. Bếp hồng ngoại

ĐÁP ÁN

Sách giáo khoa Công Nghệ lớp 6 bài tập Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Công Nghệ lớp 6 bài tập Kết Nối Tri Thức

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục