Sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 1 Kết Nối Tri Thức

Chia sẻ tài liệu bộ sách Giáo Dục Thể Chất lớp 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ – File PDF

Tài liệu tổng hợp bộ sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 1 đầy đủ và mới nhất. Dùng cho giáo viên hoặc phụ huynh chuẩn bị cho con tham khảo và tập luyện trước khi vào lớp 1 để các em làm quen và đam mê học tập sớm.

Kết nối tri thức

Sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1 mới thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được sử dụng từ năm học 2020 – 2021.

Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) là đơn vị phát hành sách giáo khoa Giáo dục thể chất 1 mới  kèm sách giáo viên Giáo dục thể chất 1, sách bài tập Giáo dục thể chất 1 cùng các bộ sách tham khảo lớp 1 mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 1 Kết Nối Tri Thức
Sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 1 Kết Nối Tri Thức

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục