Sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ – File PDF

Lời nói đầu

Môn Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triền phẩm chất và năng lực của học sinh.

Trên cơ sở đó, sách giáo khoa Giáo dục thể chất 6 được tổ chức biên soạn sử dụng phương pháp giáo dục tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn tập luyện Các bài học được thiết kế với nội dung đơn giản, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi. Kiến thức môn học được thể hiện thông qua các hình ảnh trực quan, phân tích rõ ràng, dễ hiểu và các trò chơi vận động được mô tả, hướng dẫn thực hiện chi tiết.

Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao là yếu tố quan trọng góp phần giữ gìn và nâng cao sức khoẻ. Các em có thể sử dụng các trò chơi vận động được giới thiệu trong sách để tự rèn luyện, kết hop luyện tập cùng với bạn bè, người thân để tạo dụng cuộc sống t lành mạnh, vui khỏe.

Mong rằng sách luôn là người bạn đồng hành cùng các em trong việc rèn luyện một vóc dáng cân đối và một cơ thể khỏe mạnh!

Trân trọng!

NHÓM TÁC GIẢ

Sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Sách giáo khoa Giáo Dục Thể Chất lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục