Sách giáo khoa Hình Học lớp 10

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Hình Học lớp 10 đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 10 cơ bản (SGK HH10 CB) gồm 106 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Hình học 10 chính thống được dành cho học sinh khối 10. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Hình học căn bản mà mọi học sinh lớp 10 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Hình học 10.

Mục lục Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 10 :

CHƯƠNG I. VECTƠ
Bài 1. Các định nghĩa
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 4. Hệ trục tọa độ
Ôn tập chương I – Vectơ – Toán 10
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 10
CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Ôn tập chương II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
Bài 1. Phương trình đường thẳng
Bài 2. Phương trình đường tròn
Bài 3. Phương trình đường Elip
Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hình học 10
ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC – TOÁN 10

 

Sách giáo khoa Hình Học lớp 10
Sách giáo khoa Hình Học lớp 10

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục