Sách giáo khoa Hình Học lớp 12 Nâng Cao

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Hình Học lớp 12 Nâng Cao đầy đủ – File PDF

Sách giáo khoa Hình học 12 nâng cao (SGK HH12 NC) gồm 152 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Hình học 12 nâng cao chính thống được dành cho học sinh khối 12 chuyên. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Hình học căn bản và nâng cao mà mọi học sinh lớp 12 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn và nâng cao Hình học 12.
Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12 Nâng Cao được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm ba phần :Khối đa diện ;Mặt nón , mặt trụ , mặt cầu ;Phương pháp tọa độ trong không gian …

Mục lục Sách Giáo Khoa Hình Học Lớp 12 Nâng Cao :

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN
Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương I – Khối đa diện
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Hình học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Hình học 12
CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 2. Mặt cầu
Ôn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Hình học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Hình học 12
CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2. Phương trình mặt phẳng
Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian
Ôn tập chương III – Phương pháp toạ độ trong không gian
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Hình học 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Hình học 12
ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12

Sách giáo khoa Hình Học lớp 12 Nâng Cao
Sách giáo khoa Hình Học lớp 12 Nâng Cao

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục