Sách giáo khoa Hoá Học lớp 11 Nâng Cao

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Hoá Học lớp 11 Nâng Cao đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách được trình bày chi tiết, dễ hiểu, đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …

Cuốn sách tổng hợp những dạng toán hóa học của chương trình nâng cao lớp 11. Mỗi bài toán đều có hướng dẫn giải cụ thể giúp các em tiện theo dõi và so sánh, đối chiếu với bài làm của mình. Sách dành cho học sinh khá, giỏi, học sinh chuyên Hóa. Quý thầy cô, phụ huynh cũng có thể dùng sách như tài liệu tham khảo để hướng dẫn các em trong quá trình ôn luyện.

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao :

Sự điện li
Phân loại các chất điện li
Axit, bazơ và muối
Sự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Luyện tập Axit, bazơ và muối
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện
Thực hành. Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Khái quát về nhóm nitơ
Nitơ
Amoniac và muối amoni
Axit nitric và muối nitrat
Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
Photpho
Axit photphoric và muối photphat
Phân bón hoá học
Luyện tập Tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
Thực hành. TÍnh chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón hóa học.
Khái quát về nhóm cacbon
Cacbon
Hợp chất của cacbon
Silic và hợp chất của silic
Công nghiệp silicat
Luyện tập Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
Hoá học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
Phân tích nguyên tố
Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Luyện tập Chất hữu cơ, công thức phân tử
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Phản ứng hữu cơ
Luyện tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Ankan : Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
Ankan : Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
Ankan : Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
Xicloankan
Luyện tập Ankan và Xicloankan
Thực hành Phân tích định tính Điều chế và tính chất của metan
Anken : Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
Anken : Tính chất, điều chế và ứng dụng
Ankadien
Khái niệm về tecpen
Ankin
Luyện tập Hiđrocacbon không no
Thực hành. Tính chất của hiđrocacbon không no
Benzen và AnkylBenzen
Stiren và naphtalen
Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Luyện tập So sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no
Thực hành. Tính chất của một số hiđrocacbon thơm
Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Luyện tập Dẫn xuất halogen
Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
Phenol
Luyện tập Ancol, phenol
Thực hành. Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol Và phenol
Anđehit và Xeton
Luyện tập Anđehit và Xeton
Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí
Axit cacboxylic: tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
Luyện tập Axit cacboxylic
Thực hành. Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Sách giáo khoa Hoá Học lớp 11 Nâng Cao
Sách giáo khoa Hoá Học lớp 11 Nâng Cao

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục