Sách giáo khoa Kĩ Thuật lớp 5

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Kĩ Thuật lớp 5 đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Kĩ thuật Lớp 5 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục, sách gồm 3 chương hướng dẫn các em các kĩ thuật cơ bản để làm công việc hàng ngày trong cuộc sống.
Sách gồm 20 bài học được chia thành 3 chương:

Chương 1: Kĩ thuật phục vụ

Chương 2: Kĩ thuật nuôi gà

Chương 3: Lắp ghép mô hình kĩ thuật.

Sách giáo khoa Kĩ Thuật lớp 5
Sách giáo khoa Kĩ Thuật lớp 5

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục