Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 5

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 đầy đủ – File PDF

Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí Lớp 5 gồm có 2 phần:

– Phần lịch sử

+Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

+Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

+Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1945-1975)

– Địa lí:

+Địa lí Việt Nam

+Địa lí Thế Giới

Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 5
Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 5

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục