Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ – File PDF

Lời nói đầu

Các em học sinh thân mến!

Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 6 (Bộ Chân trời sáng tạo) được biên soạn bám sát những nội dung, yêu cầu của Chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp Trung học cơ sở nhằm hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử và năng lực địa lí; đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác giúp học sinh hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc, thái độ tôn trọng sự đa dạng của lịch sử thế giới và văn hoá nhân loại, ước muốn khám phá thế giới xung quanh, kĩ năng vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống…

Sách gồm hai phần, tương ứng với hai phân môn Lịch sử và Địa lí

Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
Sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục