Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 Nâng cao Tập 2

Chia sẻ tài liệu bộ sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 Nâng cao Tập 2 đầy đủ – File PDF

Mục lục
Tuần 19
– Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
Đọc thêm: Nhà nho vui cảnh nghèo (Trích Hàn nho phong vị phú – Nguyễn Công Trứ)
Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
Tuần 20
Thư dụ Vương Thông lần nữa (Trích Quân trung từ mện tập – Nguyễn Trãi)
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Bài viết số 5 (Văn thuyết minh)
Tuần 21
Đại cáo bình ngô (Nguyễn Trãi)
Nguyễn Trãi
Đọc thêm
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (Tiếp theo)
Tuần 22
Tựa “Trích diễm thi tập” (Hoàng Đức Lương)
Thái phó Tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược)
Luyện tập vận dụng các hình thức kết cấu văn bản thuyết minh
Tuần 23
Thái sư Trần Thủ Độ (Trích Đại Việt sử kí toàn thư – Ngô Sĩ Liên)
Đọc thêm :
Luyện tập đọc – hiểu văn bản văn học
Trả bài viết số 5
Tuần 24
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)
Luyện tập về liên kết trong văn bản
Tóm tắt văn bản thuyết minh
Bài viết số 6 (Văn thuyết minh – Bài làm ở nhà)
Tuần 25
Hồi trống Cổ Thành (Trích Tam quốc diễn nghĩa – La Quán Trung)
Luyện tập về liên kết trong văn bản (Tiếp theo)
Luận điểm trong bài văn nghị luận
Tuần 26
Đọc thêm
Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Trích bản diễn Nôm Chinh phụ ngâm – Đoàn Thị Điểm)
Đề văn nghị luận
Tuần 27
Nỗi sầu oán của người cung nữ (Trích cung oán ngâm – Nguyễn Gia Thiều)
Kiểm tra văn học
Trả bài viết số 6
Tuần 28
Truyện Kiều của Nguyễn Du
Luyện tập về từ Hán Việt
Bài viết số 7 (Văn nghị luận)
Tuần 29
Trao duyên (Trích truyện kiều – Nguyễn Du)
Nỗi thương mình (Trích Truyện kiều – Nguyễn Du)
Đọc thêm : Thề nguyền (Trích truyện kiều – Nguyễn Du)
Thực hành thao tác chứng minh, giải thích, qui nạp, diễn dịch
Tuần 30
Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều – nguyễn Du)
Nguyễn Du
Đọc thêm : Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa (Trích Phạm tải – Ngọc Hoa)
Thực hành viết các đoạn văn chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch
Trình bày một vấn đề
Tuần 31
Đọc – hiểu văn học trung đại Việt nam
Khái quát lịch sử Tiếng Việt
Luyện tập trình bày bột vấn đề
Tuần 32
Trả bài kiểm tra Văn học
Khái quát lịch sử Tiếng Việt (Tiếp theo)
Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt
Trả bài viết số 7
Tuần 33
Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại
Văn bản quảng cáo
Ôn tập về làm văn
Tuần 34
Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt (Tiếp theo)
Ôn tập về Tiếng Việt
Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng hợp cuối năm)
Tuần 35
Tổng kết phương pháp đọc – hiểu văn bản văn học
Viết văn bản quảng cáo
Trả bài viết số 8

Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 Nâng cao Tập 2
Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 10 Nâng cao Tập 2

TẢI VỀ TÀI LIỆU NGAY

Bài viết mới nhất
Tất cả chuyên mục